Termopane Rehau. Ferestre termopanTermopane Rehau. Tamplarie PVC REHAU

Pentru a vedea animatia trebuie sa aveti instalat Flash Player 9+

Get Adobe Flash player

Termeni ?i condi?ii

Folosirea (vizitarea sau comandarea produselor) acestui site implic? acceptarea acestor termeni ?i condi?ii.

Defini?ii:
Acest site este între?inut ?i administrat de societatea coimercial? Maria Systems SRL(legal înregistrat?), care va fi denumit? în continuare Maria Systems.
Persoana fizic? sau juridic? care comand? produse prin intermediul site-ului www.mariasystems.ro, este denumit? Client.
Adresa web care este proprietatea Maria Systems (www.mariasystems.ro), va fi denumit? generic site-ul www.mariasystems.ro.
Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, pre?urile ?i celelalte informa?ii care se g?sesc pe site-ul www.mariasystems.ro, vor fi denumite în continuare con?inut.

Drepturi de autor:
Întregul con?inut al site-ului www.mariasystems.ro este proprietatea Maria Systems ?i a furnizorilor s?i, ?i este ap?rat de legea pentru protec?ia drepturilor de autor (Legea nr 8/1996).
Folosirea f?r? acordul Maria Systems, a oric?ror elemente enumerate mai sus, se pedepse?te în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal).
Astfel, sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului www.mariasystems.ro de c?tre dispozitive sau programe automate, sau copierea manual? a con?inutului, precum ?i citirea sau publicarea con?inutului de c?tre alte companii sau site-uri, pentru a face compara?ie sau analiz? în vreun fel.
Fotografiile ?i datele sunt folosite cu acordul furnizorului, fie direct, fie prin reprezentan?ii s?i din România.

Securitatea datelor personale ?i a informa?iilor:
Datele personale introduse de c?tre cump?r?tor vor fi folosite de Maria Systems, numai în scopul declarat al acestui site.
Informa?iile din formularul de comand? sunt necesare pentru a va trimite raspunsuri la solicit?rile / cereri de ofert?, anun?area promo?iilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei ter?e p?r?i.
Maria Systems nu vinde, nu ofer?, nu face schimb de adrese e-mail ob?inute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastr? de e-mail altor persoane care acceseaz? paginile acestui site, f?r? acordul dumneavoastr? explicit.

Declinarea responsabilit??ii:
Maria Systems ?i furnizorii s?i nu î?i asum? responsabilitatea pentru gre?elile de tip?rire sau afi?are, în ceea ce prive?te pre?uri, caracteristici, imagini etc.
De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorit? modific?rii caracteristicilor, design-ului, f?r? o notificare prealabil? de c?tre produc?tori.

Garan?ia produselor:
Produsele cump?rate prin intermediul site-ului www.mariasystems.ro beneficiaz? de garan?ia obi?nuit? a fiec?rei m?rci în parte.
Astfel, fiecare produs va fi înso?it de certificatul de garan?ie.

Frauda:
ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATE SAU DE A MODIFICA CON?INUTUL SITE-ULUI www.mariasystems.ro SAU DE A AFECTA PERFORMAN?ELE SERVERULUI PE CARE RULEAZ? SITE-UL www.mariasystems.ro, VA FI CONSIDERAT? O TENTATIV? DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.mariasystems.ro ?I VA PUNE ÎN MI?CARE CERCETAREA PENAL? ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Maria Systems î?i asum? dreptul de a face modific?ri ale acestor prevederi, f?r? o notificare prealabil?.
Accesând pagina -Termeni ?i conditii- pute?i citi întotdeauna cea mai recent? versiune a acestor prevederi.
Maria Systems
Str. Baicului Nr.31, Bucure?ti; Tel/Fax: 021 252 8979, Tel.: 0752.198.272, 0744 608 264, 0744 608 123
E-mail: office@mariasystems.ro, vanzari@mariasystems.ro, comenzi@mariasystems.ro